ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ


Το κάθε νέο μέλος οφείλει να έχει διαβάσει το Καταστατικό και τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής και όλα τα στοιχεία απαιτούνται για την εγγραφή σας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην συνέχεια θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά ή με FAX την αίτηση σας στα παρακάτω στοιχεία:

Πανελλήνιος Σύλλογος Φίλων Πολεμικής Αεροπορίας “Αναχαίτιση”

Υπόψη κ. Μύρωνα Γιαννακάκη

Δημοκρίτου 18 10673 Αθήνα

FAX: 210 3600427

θα πρέπει να συμπεριλάβετε αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής σας στον Σύλλογο. Το ποσό της συνδρομής κρίνεται με βάση τον τόπο διαμονής και όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 3 του καταστατικού, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπάρχουν αλλαγές ως προς το ύψος του ποσού εγγραφής και της συνδρομής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τα υπόλοιπα (εκτός του ύψους της συνδρομής και του ποσού εγγραφής) ισχύουν όπως αναφέρονται στο καταστατικό.Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού για την κατάθεση της συνδρομής των μελών.

Τράπεζα Πειραιώς

EUR 5405 – 033087 – 070

ΙΒΑΝ
GR92 0172 4050 0054 0503 3087 070

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – “ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ”


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Σύλλογο μας επικοινωνήστε μαζί μας